ДОГОВІР ПУБЛІЧНОї ОФЕРТИ

про надання послуг

Україна, м. Харків   


Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) Фізичної особи-підприємця Раюшкіної Надії Сергіївни (код ЄДРПОУ: 3234310403) (надалі – Виконавець) щодо укладення Договору про надання послуг (надалі – Договір) на викладених у цій Оферті умовах.

 

1. Загальні положення

 

1.1. Цей договір є договором публічної оферти (відповідно до ст. ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України), його умови однакові для всіх Замовників незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець).

1.2. У разі прийняття умов цього договору, тобто публічної оферти Раюшкіної Надії Сергіївни, користувач стає Замовником, а Раюшкіна Надія Сергіївна - Виконавцем.

 

2. Терміни та визначення

 

2.1. Виконавець – Фізична особа-підприємець Раюшкіна Надія Сергіївна (код ЄДРПОУ: 3234310403), зареєстрована відповідно до Законодавства України, що оперує сайтами, розміщеним в мережі інтернет за адресами rayushkina.com та sch.rayushkina.com

2.3. Замовник - фізична особа, яка досягла вісімнадцятирічного віку, яка отримує інформацію від Виконавця, яка користується Послугами, що представлені на сайті Виконавця, для цілей не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, чи фізична особа- підприємець.

2.4. Замовлення - оформлена і розміщена заявка Замовника, адресована Виконавцю, на надання Послуг Замовнику за обраним Курсом.

2.5. Сайт - сукупність веб-сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера, і програмних модулів, об'єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі інтернет за адресою rayushkina.com та sch.rayushkina.com, і містить всі ознаки публічної оферти з надання Послуг обраних Замовником на сайті.

2.6. Особистий кабінет - простір на Сайті, доступ до якого має Замовник, в якому відображається його персональна інформація та його Замовлення.

2.7. Курс – консультаційні послуги, які надаються Замовником за визначеним ним переліком тем та у визначені ним строки, що визначається на веб-сторінці з описом пропозиції. Замовник здійснює участь у Курсі шляхом приєднання до онлайн- або офлайн формату на Сайті Виконавця під час його проведення.

2.8. Контент – інформаційні матеріали, викладені на сайті Виконавця, що знаходяться у доступі для Замовників Послуг Виконавця.

 

3. Предмет договору

 

3.1. Цей договір визначає порядок взаємодії та умови надання Виконавцем Послуг Замовнику, ґрунтуючись на його прагненні, бажанні і можливості скористатися Послугами, а також на прагненні Виконавця надати Замовнику потрібну йому Послуги згідно Замовлення Замовника.

3.2. Виконавець надає Замовнику наступні послуги, які оформлюються Замовником на Сайті через оформлення замовлення Курсу та підтверджуються Виконавцем:

3.2.1. Консультування з питань інформатизації;

3.2.2. Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;

3.2.3. Інші послуги, що доступні до замовлення на Сайті.

3.3. Виконавець здійснює надання Послуг за допомогою надання Замовнику доступу до розміщеного Контенту на сайті Виконавця на підставі здійснених замовлень Курсів Замовників, підтверджених Виконавцем. Зазначені на Сайті ціни складають вартість послуг, що надає Виконавець.

3.4. Замовник погоджується з умовами цього договору в момент оформлення Замовлення шляхом натискання на кнопку оформлення замовлення що виражає підтвердження Замовника про прочитання тексту цього договору і згоду з його умовами. Надалі заперечення від Замовника щодо надання таким чином своєї згоди позбавляє Виконавця від будь-якого роду відповідальності за невиконання умов цього договору і залишає право Виконавцю скасувати Замовлення в односторонньому порядку.

 

4. Правила роботи з Сайтом

 

4.1 Замовник може переглядати зміст Сайту, оформляти замовлення, а також користуватися іншими його сервісами.

4.2 Реєстрація потрібна для доступу Замовника до персоналізованої інформації, здійснення Замовлення та отримання додаткових можливостей роботи з Сайтом.

4.3. При реєстрації Замовник вводить такі дані:

  • -Ім'я, прізвище

  • -Номер телефону

  • -Адреса електронної пошти

4.4. Замовник зобов'язується надати відповідну дійсності, точну і повну інформацію про себе. Виконавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, залишеної Замовником при реєстрації та здійсненні Замовлення.

4.5. Після реєстрації на Сайті Замовнику надається доступ до Особистого кабінету.

4.6. Замовник зобов'язується не повідомляти третім особам параметри доступу, зазначені при реєстрації. У разі виникнення у Замовника підозр щодо несанкціонованого використання третіми особами таких параметрів, Замовник зобов'язується негайно повідомити про це Виконавця, надіславши електронний лист на адресу school@rayushkina.com

4.7. Замовник несе відповідальність за будь-які дії, здійснені на Сайті під його обліковим записом і від його імені.

4.8. Виконавець має право відмовити Замовнику в користуванні послугами, якщо будуть підстави вважати, що Замовник вказав недостовірні дані, а так само за умови несумлінної поведінки (наприклад, порушення умов цього договору, або ін.).
4.9. Заборонено використовувати Сайт в протизаконній і забороненій законом діяльності. Замовники Виконавця погоджуються дотримуватися законів України і норми поведінки, прийняті в мережі інтернет, а саме, але не обмежуючись, забороною розміщення на сайті матеріалів, записів, публікацій екстремістського, порнографічного чи іншого характеру, що зачіпає і / або ущемляє честь, гідність і / або ділову репутацію третіх осіб і порушують загальноприйняті норми моралі, а також розміщувати рекламну інформацію без дозволу Виконавця.

 

5. Порядок оформлення Замовлення

 

5.1. Замовник здійснює Замовлення на Послуги Виконавця шляхом замовлення Курсу на Сайті самостійно, обравши із запропонованого періоду дії Курсу та натискаючи кнопку оформлення замовлення.

 

6. Порядок оплати

 

6.1. Замовник отримує Послуги, зазначені в розміщеному на Сайті замовленні, а також оплачує послуги Виконавця на умовах узгоджених сторонами в цьому Договорі та підтвердженому Виконавцем замовленні Замовника:

  • -на умовах передоплати на рахунок Виконавця, вказаний в замовленні;

  • -на умовах передоплати з використанням платіжних систем, підключених до сайту Виконавця;

  • -на умовах оплати частинами з використанням банківських послуг. Порядок списання коштів Замовника регулюється між ним та банком напряму. Виконавець не є учасником відносин між банком та Замовником та не несе відповідальності за наслідки, які можуть виникнути у зв'язку з такими відносинами.

6.2. Вартість Замовлення, що становить вартість Послуг Виконавця, підлягає оплаті Замовником і вказується на Сайті при оформленні і в момент розміщення Замовлення.

Загальна вартість послуг за цим Договором становить суму всіх придбаних Замовником Послуг в рамках цього Договору.

6.3. Всі розрахунки за Послуги здійснюється у національній валюті України — гривні. У разі, якщо вартість Послуг визначена як еквівалент у іноземній валюті, оплата таких Послуг здійснюється у національній валюті України — гривні за курсом Національного Банку України на дату здійснення оплати.

6.4. Вартість Послуг Виконавця, що вказується на сайті, не включає розмір комісій банків, платіжних систем. У випадку наявності таких комісій, вони підлягають до сплати за рахунок Замовника.

 

 

7. Умови повернення вартості Послуг та відмови від Курсу.

 

7.1. Повернення вартості Послуг, що були замовлені Замовником, здійснюється до початку їх надання.

7.2. Замовник вправі відмовитись від Курсу впродовж 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дати його початку та повернути 100% передплачених за такий Курс коштів за виключенням вартості комісій платіжних систем.

Після спливу зазначеного 14-денного терміну Замовник також має право відмовитися від Курсу до закінчення його перебігу (до фінальної лекції). В такому випадку поверненню підлягають оплата з утриманням суми вартості фактично наданих Послуг на момент отримання запиту на повернення від Замовника. Сума повернення визначається як різниця між сплаченими коштами та вартістю фактично наданих Послуг.

Умови цього пункту не розповсюджуються на Курси, тривалість яких менше двох місяців.

7.3. Після завершення Курсу Послуги зі сторони Виконавця вважаються наданими належним чином та у повному обсязі, а оплата не підлягає поверненню.

7.4. Не підлягає повернення оплата за Курси, які замовляє Замовник у форматі відеозапису.

7.5. Для подання запиту повернення коштів Замовнику необхідно написати на пошту school@rayushkina.com та вказати: ПІБ Замовника, email, номер телефону, назву Послуги (Курсу) та дату проведення, інформація про платежі (коли була оплата, яка сума, який спосіб оплати), причини відмови від послуг. Виконавець для обробки запиту Замовника має право запитати додаткову інформацію від Замовника.

8.6. Повернення коштів, що передбачене даним Розділом, здійснюється Виконавцем впродовж 14 днів з моменту отримання запиту тим самим способом платежу, яким Замовник оплачував Послуги.

 

8. Конфіденційність і захист персональних даних

 

8.1. При реєстрації на Сайті Замовник залишає персональні та контактні дані, зазначені в п.4.3. цього договору, але не обмежуються ним.

8.2. Надаючи свої персональні дані на Сайті при реєстрації або оформленні Замовлення, Замовник дає свою добровільну згоду на обробку та використання (в тому числі і передачу) своїх персональних даних без обмеження терміну дії такої згоди відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" від 01.06.2010 р.

8.3. Виконавець використовує отримані персональні дані для надання послуг, визначених цим договором, для просування послуг, отримання оплат за послуги, що надаються Виконавцем, в тому числі і за допомогою платіжних сервісів.

8.4. Виконавець зобов'язується не розголошувати отриману від Замовника інформацію. Не вважається порушенням надання Виконавцем інформації агентам і третім особам, що діють на підставі договору з Виконавцем, в тому числі і для отримання оплат від Замовника, виконання зобов'язань перед Замовником, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами законодавства.

8.5. Замовник несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Виконавець не несе відповідальності за неякісне виконання покладених на нього зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Замовника або невідповідністю її дійсності.

 

9. Інформаційні повідомлення

 

9.1. Реєструючись на Сайті, Замовник дає Виконавцю згоду на отримання інформаційних повідомлень від Виконавця і його партнерів, що діють на підставі договору з Виконавцем, за допомогою служби коротких повідомлень (SMS), електронної пошти тощо.

9.2. У будь-який момент Замовник має право відмовитися від отримання такої розсилки, змінивши відповідні налаштування через відповідні посилання в отриманих електронних листах.

 

10. Правила використання матеріалів, розміщених на Сайті

 

10.1. Сайт містить матеріали, Послуги, знаки, фірмові найменування та інші захищені законом матеріали, включаючи, але не обмежуючись, тексти, фотографії, графічні зображення, музичні та звукові твори.

10.2. Весь зміст Сайту охороняється законодавством України.

10.3. Замовник не має права використовувати матеріали, розміщені на Сайті, як то: вносити зміни, публікувати, передавати третім особам, брати участь у продажу або уступці, створювати та/або вилучати копії та ін.

 

11. Строк дії Договору та припинення Договору

 

11.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту Оферти Замовником і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.

11.2. Договір може бути достроково розірваний:

11.2.1. У будь-який час за згодою Сторін;

11.2.2. За ініціативою однієї із Сторін в разі порушення іншою Стороною умов Договору з письмовим повідомленням іншої Сторони або у спосіб, визначений пунктом 7.5. Договору. У такому випадку Договір вважається розірваним з моменту отримання Стороною, яка порушила умови Договору, відповідного повідомлення від іншої Сторони;

11.2.3. За ініціативою однієї із Сторін за умови повідомлення іншої Сторони за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору;

11.2.4. У разі розірвання Договору з ініціативи Виконавця, крім випадків порушення Замовником зобов'язань відповідно цього Договору, Виконавець повертає Користувачу вартість передплачених, але не наданих Послуг.

 

12. Інші умови

 

12.1. Цей договір укладено на території України і підпорядковується матеріальному праву України.

12.2. Недійсність будь-якого пункту або частини цього договору не веде до недійсності договору в цілому.

12.3. Всі суперечки, що виникають між Замовником та Виконавцем, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення врегулювання спірного питання, Замовник або Виконавець можуть звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства.

12.4. Виконавець має право вносити зміни в текст цього договору на власний розсуд в будь-який момент і без попереднього повідомлення Замовників. Актуальна (діюча) редакція договору завжди доступна на Сайті.

 

Реквізити:

 

Фізична особа – підприємець
Раюшкіна Надія Сергіївна
IBAN: UA133220010000026007330107789 у Акціонерне Товариство УНІВЕРСАЛ БАНК  МФО 322001
Код одержувача 3234310403
Форма оподаткування: ФОП (II група)
Адреса, телефон: Україна, 61112, місто Харків, пр. Ювілейний 82, кв. 67, +380986773139